Babi Muhammad pondan maknyah berpakaian perempuan!!

Sahih Bukhari 3941
Diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abdul Wahab, diriwayatkan oleh Hamad, diriwayatkan oleh Hisham, diriwayatkan oleh bapanya yang telah menyampaikan hadiah kepada Rasulullah s.a.w. di rumah Aishah r.a. Sahabat Umm Salamah berkata bahawa, “Wahai Umm Salamah! Demi Allah mereka ini perlu menunggu untuk menyampaikan hadiah kepada Aishah, dan kita mahukan hanya yang terbaik untuk Aishah. Maka bertanyalah kepada nabimu supaya mereka memberi hadiah kepada Rasulullah apabila baginda berada pada dimana rumah salah satu isterinya pada waktu itu.” Lalu Umm Salamah pun memberitahu perkara ini kepada Rasulullah tetapi baginda tidak menjawab apa-apa. Umm Salamah mengulanginya sekali lagi tetapi Rasulullah masih berdiam. Lepas ditanya pada kali ketiga, Rasulullah menjawab, “Wahai Umm Salamah! Janganlah menyakitiku dengan Aishah. Demi Allah wahyu Allah tidak akan turun padaku jika aku masih memakai lihaf wanita yang lain melainkan lihaf yang Aisha punya.”