Surah An-Najm Ayat 19-21
Adakah kamu nampak bahawa “Al-Laat” dan “Al-Uzza” serta “Manaat” yang ketiga (layak disembah dan dianggap sebagai anak-anak perempuan Allah)? Anak lelaki untuk kamu dan anak-anak perempuan untuk Allah.

Muhammad menerima wahyu ini dari setan untuk menarik hati penyembah berhala di Mekah menggunakan taktik bahawa Allah mempunyai anak-anak perempuan yang layak juga disembah. Dasar Islam agama setan!